Het centrum engageert zich om personen te begeleiden die gezonder en fitter willen zijn.
De aanpak is voornamelijk gebaseerd op actieve aanpassing van beweging en voeding.
Het team dat bestaat uit een dietiste, osteopaat, psychotherapeute en fysieke trainer geeft een persoonlijke aanpak van de te realiseren doelstellingen.
 
Voor diegene die recreatieve of competitieve sport willen beoefenen, is een medisch geschiktheidsonderzoek mogelijk welke voldoet aan officieel normen van de Vlaamse Gemeenschap.
Indien een specifiek sportdieet, stap- of loopanalyse, of een specifieke trainingsvorm noodzakelijk blijkt, is een professioneel advies door erkende medewerkers beschikbaar.